projektowanie architektoniczne

Projektujemy budynki mieszkalne (jednorodzinne, wielorodzinne), użyteczności publicznej oraz przemysłowe. Wykonujemy projekty modernizacji, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki budynków istniejących. Zajmujemy się również rewitalizacją obiektów zabytkowych. Zapewniamy fachową pomoc, zastępstwo inwestorskie, na każdym etapie postępowania administracyjnego oraz nadzór autorski nad realizacją projektu.

projektowanie wnętrz

Wykonujemy projekty wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (biura, hotele, restauracje, salony sprzedaży). Zajmujemy się również projektowaniem indywidualnych brył meblowych. Zapewniamy realizację przy udziale sprawdzonych i doświadczonych wykonawców.

adaptacja, tłumaczenie projektów

Wykonujemy tłumaczenia oraz adaptacje, do polskich wymogów prawnych, niemieckojęzycznych dokumentacji projektowych. Współpracujemy z zagranicznymi biurami i inwestorami, mówiącymi w języku niemieckim, podczas realizacji projektów na terenie Polski.

doradztwo inwestycyjne i techniczne

Wykonujemy analizy terenów inwestycyjnych oraz obiektów budowlanych, w zakresie możliwości ekonomicznego wykorzystania ich potencjału. Sprawdzamy ich status wynikający z miejscowych aktów prawnych (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego). Weryfikujemy również ewentualne zagrożenia, związane z realizacją planowanej inwestycji. Służymy doradztwem w zakresie prawa budowlanego, realizacji oraz utrzymania obiektów budowlanych.